Karsten Deppert tipsar om hur du ska tänka kring content

Vem är du?

Jag är en av grundarna på företaget Contentor, som arbetar med texter för webbsidor och ehandlare, både i Norden och Europa. JÖverlag hittar jag på mycket, är en glad prick, och älskar livet.

Vem är du yrkesmässigt?

Jag är VDn på Contentor och ansvarar för att alla anställda kan sköta sina jobb bra och att kunderna blir nöjda. Det är ständigt nya utmaningar, vilket gör det till den absolut roligaste sysselsättningen jag kan tänka mig. Det har även varit fantastiskt att starta ett företag och se det utvecklas, vilket också min egna roll som VD har gjort med tiden.

Vad är Contentor?

Contentor arbetar med just content – innehåll för webbsidor. Vi arbetar med texter på en rad olika språk: de nordiska språken (svenska, danska, norska och finska) samt tyska, engelska, franska och polska. Vi gör både översättningar och skriver texter, både med och utan underlag. Det vi gör mest är just att skriva produkttexter och så kallade landningssidor, för både små och stora företag.

Varför är content viktigt på webben?

Content, dvs texter, är viktigt för att din sida ska synas i sökmotorer som Google. Egentligen är det väldigt enkelt – har en sida ingen text, så syns den inte. Och med sida syftar man här inte på hela hemsidan: utan varje enskild sida, dvs varje produktsida, “om oss” sidan och alla andra undersidor man har på en webbplats.

För att hålla det enkelt, delar vi in en webbplats i några huvudkategorier, som vi kan kalla för: landningsida, produktsida och diverse sidor. För alla gäller lite olika regler. Vi börjar enkelt:

Diverse sidor
Diverse sidor är sådana som “om oss”, “hitta hit”, “beställ här” och liknande, som ofta finns på de flesta webbplatser. Dessa innehåller ofta information som är bra att förmedla, men som ofta inte spelar roll för sökmotorer (få personer söker på “Nilssons skobutik vision”). Här är content viktig ur ett besökarperspektiv: gör det enkelt för den som klickar in sig här att hitta den information de letar efter! Dock är texter här sällan viktiga ur ett sökmotorsperspektiv.

Produktsidor
Produktsidor finns i webbshopar som säljer olika produkter. Har du olika märken och produkter, är det stor fördel att ha en text på varje produkt. Varför det? Jo, om du tex säljer MC hjälmar, men har en kund som vet vad de vill ha och som letar efter MC hjälmen “Airoh Speed Fire Rise”, så kommer din sida inte synas – om du inte har en text där just den modellen nämns! Enklast och bäst resultat får du därför av att ha en text på varje produktsida!

På detta sätt blir din sida mycket mer synlig, och man pratar ofta om “the long tail”, dvs att personer som söker på nischade produkter (tex ett visst märke av den kategori du säljer) lätt kan hitta din sida.

Landningssidor
Vad gör du då om du bara säljer en produkt (eller tjänst), eller bara några få produkter? Hur syns du bäst då? Svaret heter landningssidor. En landningssida kan egentligen jämföras med en produktsida, bara att du säljer samma produkt på alla landningssidor…. Låt mig ge ett exempel:

Jag har startat en ny webbplats, som säljer städtjänster i Hudiksvall. Den heter passande nog ‘hudiksvallstadtjanst.se’. Men jag säljer bara en typ av tjänst, så jag kan inte ha massa produkttexter. Däremot kan jag tänka efter: vilka sökningar är min tjänst relevant för? Det spontana och självklara är söktermen “städtjänst i Hudiksvall”. Men när jag tänker efter lite, inser jag att även sökningar som  ”städning Hudiksvall”, “rengöring Hudiksvall”, “flyttstädning Hudiksvall” “RUT Hudiksvall” och massa andra sökning också är relevanta för mig! Men hur kan jag få Google att förstå att min webbplats  är relevant för dessa söktermer med?

Här kommer landningssidor in i bilden. Se dessa som produktsidor, där du säljer samma produkt på varje (städtjänst i detta fall). Men varje sida innehåller en text där du fokuserar på de olika sökorden du har identifierad! På så sätt kan dina texter synas, även på andra sökningar än den viktigaste. Antalet landningssidor varierar kraftigt. Som regel finns det minst 20-30 st, oberoende av bransch. Det är ofta lätt att komma på flera hundra olika relevanta söktermer dock. Den praktiska begränsningen är ofta hur många texter du orkar med att skriva / har råd med.

Hur ska content vara utformad för att vara så bra som möjligt?

Texter på webben ska utformas med 2 saker i åtanke: de ska vara lätta att läsa för människor, och de ska vara lätta för sökmotorer att förstå.

Lättlästa texter för människor
Här är grundregeln: håll det enkelt! Undvik att använda svåra ord som kanske inte alla förstår. Skriv inga långa meningar, utan hellre flera korta. Eller korta och långa blandat. Är det passande är personlighet eller humör alltid bra. Ju mer känslor du kan väcka hos dina besökare, desto mer kommer att fastna.

Håll även gärna texter “luftiga”. Ha styckesindelningar och gott om utrymme mellan stycken. Texten ska ses som en del i designen, när det gäller att göra den lättläst och attraktiv för besökaren.

Texter som sökmotorer giller (SEO anpassade texter)
Grundregel: det är jätteviktigt att alla texter är så unika som möjligt! Återanvänd inte meningar mellan texter, utan se till att alla texter är helt unika. Är texterna för lika (säg tex att du har två liknande produkter, där du har samma text, förutom att du har bytt ut produktnamnet), så kommer Google bara betrakta en av sidorna som “äkta”. Den andre kommer markeras som dubblett, och inte dyka upp alls i sökresultaten! Så att skriva nya texter för varje sida är kritiskt, annars uppfyller sidan inte sitt syfte!

Förutom det är det viktigt att veta vilket nyckelord du vill ha med, och få med det några gånger i texten. Men – överdriv inte! Förekommer nyckelordet för ofta kan Google tycka det är suspekt. En bra tumregel är att nämna nyckelorder 1-2 ggr per 100 ord, även om det kan skilja beroende på område och sammanhang.

Hur lång behöver en bra text vara?

Det beror på, men som grundregel är 100-200 ord inte fel. Kortare än det finns det risk att sökmotorer inte ser dem. Längre än det och de brukar vara  tröttsamma att läsa och kan avskräcka besökare (sidor bestående av “en mur med text” brukar besökare ofta lämna snabbt).

Vad är fördelarna med att delegera ut innehållsskapandet jämfört med att skriva själv?

Att skriva texter själv är något som fungerar utmärkt, så länge du känner du har lätt för att utrycka dig. Det är fördelaktigt att få någon annan att skriva texter om du känner du har svårt att formulera dig bra, eller om du vill att de ska ha en annan ton än den du själv skriver.

Men den vanligaste anledningen till att delegera är att det tar tid. Även om du kanske hinner med att skriva flera produkttexter i timmen, kan det ta väldigt långt tid om du har flera tiotals- eller hundratals produkter eller landningssidor. För sådana tillfällen finns vi på Contentor till – att kunna erbjuda texter som uppfyller syftet, så billigt som möjligt.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller content i sociala medier?

Här får Daniel Hultberg som arbetar med sociala medier hos oss svara. Daniel: Content på social medier skiljer sig från content på webbsidor. Framförallt är text inte lika viktigt i sociala medier. Det gäller att utmärka sig, och här är bilder videos det bästa för att skapa engagemang! Tänk på att du ska göra inlägg som är relevanta för dina fans / följare och undvik att vara för “reklamig”. Prata hellre om roliga saker som händer på företaget, än att bara skriva “köp din produkt hos oss”. Skriv gärna om tex milstolpar i företagets start – en bild på när du packar en order, eller när du har nått 1000 kr i omsättning för första gången och liknande saker. Det skapar ofta bra engagemang.

Vilka andra texter behöver jag bry mig om?

Det kan starkt rekommenderas att skriva pressreleaser när det händer intressanta saker. Många företag har även en blogg kopplat till sig – där kan det skrivas även om mindre saker. Bloggens syfte är som “mini pressreleaser”, att kunna berätta vad som händer i företaget. Men framför allt för att kunna ge en personlig bild av företaget! Om du kan få dina besökare att “lära känna” dig, är det alltid ett stort plus. Som redan sagt tidigare: känslor får besökare att stanna kvar och bry sig.

Vad är dina tre bästa tips när det kommer till att skriva webbtexter och utforma innehåll till sin sajt?

1) Tänk på målgruppen – vilka människor är dina kunder / besökare och ska läsa texterna?
2) Tänk på nyckelord – vilka söktermer är din sida relevant för
3) Skriv kort och varierat

Med dem tre tipsen i åtanke kommer du se att det går bra.

Skriv ett svar