Marlena om att sätta stretchande mål

Det här inlägget handlar om att våga misslyckas. Därför vill jag uppmuntra dig till att denna vecka sätta säljmål som känns stretchande, som du inte är säker på att du kommer lyckas att nå. Tror du att du klarar av att skaffa en kund denna vecka, sätt din säljmål på två. För det är just misslyckande som leder till tillväxt.

I princip drivs folk av två saker enligt Farid Nolen; framgång och tillväxt.

De som drivs av framgång är rädda för att misslyckas vilket gör att de sätter mål för sig själva som de vet att de klarar av. Vet de att de klarar av att skaffa tio kunder så sätter de målet på nio. På så sätt lyckats de alltid nå sitt mål. De får bekräftelse från sin omgivning, de känner sig duktiga och därmed framgångsrika. Fast egentligen stagnerar de, för de utvecklas aldrig.

De som drivs av tillväxt tänker annorlunda. När de inte klarar mer då tänder de till och tillför nya resurser. De pressar sig och får inte panik över att de misslyckas. Istället stannar de kvar i ‘misslyckandefasen’, reflekterar och testar nya saker. De som vågar stanna kvar i den fasen och pressa gränsen utan att ge upp får ofta nya, kreativa och originella idéer. Det är där intressanta lösningar skapas. Medan personer som drivs av framgång alltså får en klapp på axeln av sig själv och andra för att de klarade att dra in 30 kunder tänker tillväxtpersonen på de nästa två kunderna. De tänker på hur de ska göra och vad de ska ändra för att klara av att dra in 32 kunder nästa gång.

Sätt alltså ett stretchande mål denna vecka. Pressa dig hellre lite extra än att sätta ett säkert och oinspirerande mål. För ”Ingenting är omöjligt. Vissa saker är bara lite svårare än andra”.

Skriv ett svar