Niklas Serén om finansiärer, event och nätverk

Niklas Serén är projektledare på .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) och har själv varit inblandad i några internet startups. Här delar han med sig av vad han lärt sig genom att göra event för entreprenörer men också vikten av nätverk, vad det finns fär olika finansieringstyper, hur du gör en bra pitch etc.

Hej Niklas, vem är du yrkesmässigt?
Jag är ansvarig för .SE:s årliga konferens “Internetdagarna” och för våra satsningar mot entreprenörskap inom Internet och ICT. Jag har varit inblandad i startups sedan 1997 och har själv startat upp ett par Internet startups.

Vad är .Se för något?
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av Internet i Sverige. Vi ansvarar för Internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret.

När du registrerar en .se-domän föder du inga kommersiella vinstintressen. En del av avgiften som .SE tar ut för domännamnsregistrering går till projekt som på olika sätt främjar en positiv utveckling av Internet i Sverige. 2011 satsade vi drygt 51 miljoner kronor på vår Internetutvecklande verksamhet. Varje registrering ökar alltså .SE:s möjligheter att verka för en positiv Internetutveckling i Sverige. Den överordnade målsättningen är att alla ska kunna ta tillvara Internets möjligheter.

Vilka olika finansieringstyper finns det för internetföretagare? Fördelar och nackdelar med dem?
Man kan säga att inom den traditionella finansieringen finns risk-kapitalbolag och så kallade ängel-investerare. Änglar är ofta individer som har en fond att investera ur.

Fördelarna med de traditionella investerarna är att de ofta har gjort det förut. Det betyder att de har kunskap om att tex marknadsanpassa en produkt som du antagligen inte har. De sitter ofta på ett etablerat nätverk och har de tagit beslut att investera i din idé så har de en god idé vad de ska göra för att lyfta den. Nackdelen är att du som entreprenör är sårbar i början av din resa. Investerarna vill naturligtvis ha en så stor del av ditt företag som möjligt. Hur mycket de vill ha och till vilket pris är direkt kopplat till risk. Ju tidigare i en process du behöver investering – desto högre risk. Som med alla regler finns det dock undantag.

Det växer också fram nya alternativa finansieringstyper nu som är mycket spännande och som jag tror, på sikt, kommer förändra investeringsklimatet en hel del. Crowd funding är ett bra exempel. Traditionell crowd funding (donation-based) fungerer så att du som entreprenör ber om mindre summor pengar från ett stort antal människor och på så sätt når ditt finansieringsmål. Ofta ges donationer mot något slags motprestation. Tex är det vanligt, för produkter, att man helt enkelt för-beställer en produkt innan den tillverkats.

Equity crowd funding är ett sätt för företag att kombinera traditionell finansiering med crowden. Ett antal människor eller risk-kapitalister investerar i ett företag mot ägande. Dvs det är öppet för alla att investera men storleken på investeringen styr hur stor del av företaget investeraren får.

Man kan säga att fördelarna med crowd funding är ungefär samma som för traditionell finansiering – alltså tillgång till kapital, nätverk och kunskap. Men med crowdfundingen får du potentiellt många fler intressenter som öppnar upp sina nätverk vilket kan ge en fantastisk effekt. FundedByMe är ett exempel på site i Sverige som jobbar med både traditionell crowd funding och equity crowd funding.

Hur hittar man en finansiär?
Det är faktiskt inte så svårt som man kan tro. De står i telefonkatalogen. Finns på nätet osv. Använd din dator och lägg lite tid på forum och fråga vänner. Kom ihåg att investerare är lika beroende av att investera som företag är av att få investering. Det är stor risk att de säger nej. Lyssna på dem och förbättra din tjänst och fråga igen eller någon annan.

Men de vill att du ska ta kontakt så var inte rädd för dem.

Vad är en pitch? För vem ska man pitcha och vad utmärker en bra pitch?
En pitch är helt enkelt en presentation av din idé eller företag. Det är vad du förväntas göra om du skulle träffa en investerare eller lägga upp din idé på en crowd fundingplattform. Du förväntas berätta varför din idé förtjänar investering. Framför allt ska du pitcha för investerare men ofta får man göra det för kunder även om det ofta är lite senare i processen och fokus ligger på annat innehåll.

En bra pitch är kort och koncis och fokuserar på rätt saker. Rätt saker är inte vad alla heter i ditt team eller vem som sagt bra saker om er. Rätt saker är:
1. Vad löser din produkt/tjänst för problem och för vem?
2. Hur skiljer den sig från eventuell konkurrens?
3. Hur ser ekonomin ut nu och projektion för framtid?
4. Hur skalbar är er tjänst?

Är nätverk viktigt? Varför, varför inte?
Nätverk är allt. Det är en förutsättning för framgång på samma sätt som syre är det för en eld.

Hur bygger man sitt nätverk?
Genom att ta kontakt med människor och/eller att skaffa sig människor som har etablerade nätverk runt sig och sin produkt. Skaffa dig ambassadörer. Sociala medier är också ett fantastiskt verktyg.

Finns det några event man kan gå på och som du rekommenderar (gärna gratis)?
Det finns en uppsjö av event men inom internet rekommenderar jag ju gärna Internet Discovery Day (som vi anordnar) där nya spännande bolag får visa upp sig för investerare. IDD är gratis och går av stapeln i november.

Vad ska man tänka på när man precis är i startgroparna av sitt internetföretagande tycker du?
Jag tycker att man ska våga fokusera på problemet. Det heter ofta att man ska fokusera på lösningen men om du förstår problemet ordentligt är lösningen enklare att se. Alla framgångsrika produkter eller tjänster löser ett problem. Alla. Problemet kan vara litet och harmlöst eller stort och komplicerat.

Om du löser ett problem för en målgrupp har du ofta lättare att se en affärsplan – och tidigt i din process, hur tråkigt det än kan vara, så måste du ha en idé om hur du ska omvandla ditt problemlösande till pengar.

Har du några “words of wisdom” till deltagarna?
Ja, men jag tar dem från Frank Zappa: ‘Without deviation from the norm, progress is not possible’

×

Kommentering är avstängd.