Nils-Erik om domäner och juridiska saker att ha koll på

Nils-Erik är enligt sig själv en riktig affärsjuristentreprenörtekniknörd och grundare till byrån Jansson & Norin. I intervjun varvar han sina hetaste entreprenörskapstips med regler och lagar som kan vara bra att känna till, både nu och i senare faser av ert företagande.

Hej Nils-Erik! Vem är du yrkesmässigt?
Det funderar jag också på ibland. Jag är ju affärsjurist med fokus på IT & IP (immaterialrätt) men driver förutom den affärsjuridiska byrån Jansson & Norin flera andra bolag och projekt inom IT, Rekrytering, Fastigheter, Finans osv. Så jag är väl en hel del entreprenör också. En juristentreprenör kan man kanske säga. Som byrå försöker vi ju förändra vår bransch inifrån bland annat genom att skapa nya metoder och utveckla egna tekniska lösningar för att skapa riktigt värde för kunderna. Tekniknörd är jag nog också. Affärsjuristentreprenörtekniknörd, där har du mig yrkesmässigt.

Vad är ett bra domännamn ur ditt perspektiv?
Generellt sätt brukar man säga att ett bra domännamn är ett namn som man snabbt kan lägga på minnet och har en hög igenkänningsfaktor. Det ska givetvis spegla den affärsverksamhet som man bedriver så man kan knyta an till domänen. I regel brukar man säga att ju kortare desto bättre, dels för att man ofta använder samma domän i sina email adresser, mobiler, på visitkort osv. Domänen skall inte kunna förväxlas med en annan URL eller vara lätt att felstava.

Behöver man tänka på något när man registrerar ett domännamn?
Det finns en hel del man bör tänka på innan man registrerar ett domännamn. Men man kan givetvis skita i det och bara köra. Nackdelen med den senare approachen är konsekvenserna om projektet tar ordentlig snurr och någon tar över domänen på grund av att man inte tänkt efter före.

Många av Startitup-deltagarna är som jag förstår det i ett projektstadie och känner sig kanske främmande inför att ha en varumärkesportfölj och domännamnspolicy. Men förhoppningsvis fastnar några av mina svar och följer med på vägen till att bygga ett livskraftigt bolag.

Regler/krav
Undersök om finns det några speciella krav för att få registrera under den toppdomänen du är intresserad av. Vissa länder kräver att man har lokalt bolag, varumärkesregistrering som överensstämmer med domänen osv. Använder ni er av flera namn eller har flera viktiga varumärken i er portfölj som ni kommer att kommersialisera, tänk då på att även registrera dessa namn som domännamn (annars gör någon annan troligtvis det).

Rättigheter/Undersökningsplikt
Vidare bör man undersöka så att man inte inkräktar på någon annans rättigheter när man registrerar sina domännamn. Sök på till exempel Patent och Registreringsverkets (PRV) hemsida för att se om det finns andra företag med identiskt namn som skulle kunna hävda att de har rätt till namnet. En enkel sökning på Google brukar även kunna ge en bra bild om namnet redan är i bruk. Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS) registreringsvillkor paragraf 4.2 förordar ‘Innehavaren är vid var tid skyldig att se till att det valda Domännamnet inte utgör intrång i annans rättighet, eller på annat sätt strider mot gällande författning, allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse’. Detta innebär således att du som registrerar domänen skriver under att din registrering är förenlig med villkoren.

Strategi/Målgrupp/Marknad
Viktigt att tänka på är under vilka toppdomäner man bör skydda sig. Ska man bedriva verksamhet enbart i Sverige utan funderingar på att expandera utomlands kanske det räcker att registrera under .SE som är Sveriges egna toppdomän. Tänk inte enbart lokalt, utan tänkt även globalt. Om man är osäker på hur framtidsplanerna ser ut, bör man se över vilka länder man bör skydda sig under.

Utanför Sveriges gränser så bör man se över vilka länder som det är svårt att ta tillbaka en domän om den blir tagen av tredje part. Länder såsom Tyskland, Ryssland, Litauen, Finland, Kina är några länder där det antingen saknas ett alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn eller där det är svårt att hävda sin rätt.

Stavningar och variationer
Är det ett svenskt företag bör man även se över om man skall inkludera ”å, ä, ö” i domänen och i sådana fall säkra upp variationer av det tilltänkta domännamnet. Ska man se över att registrera vanligt förekommande felstavningar? I den bästa av världar behövs inte detta eftersom ni bör välja ett namn som inte är lätt att felstava.

Behöver man tänka på något efter att man registrerat ett domännamn?
Samma sak gäller här. Några tips som kan underlätta administration och skydd av sin domännamnsportfölj:

Intrång?
Vad ska man ha för inställning till intrång? Om någon registrerar ert varumärke under en annan toppdomän eller en felstavning osv, hur kommer ni agera. Ska ni agera endast på allvarliga intrång eller råder nolltolerans? Detta kan ni skriva in i er domännamnspolicy (se nedan).

Användaruppgifter
Se till att alltid ha korrekt användaruppgifter i whoisen samt att domänen inte är kopplad till en personlig email på företaget eller registrerad i en individs personliga namn. Om ni är flera på företaget och om personen i fråga slutar på företaget och har hanterat era domännamn, är det inte osannolikt att domänerna förfaller och blir avregistrerade vid utebliven betalning och er hemsida går ned och någon annan registrerar den. Tips är att skapa en generisk email adress, till exempel domain.manager@startitup.se som flera har tillgång till.

Domännamnspolicy
Detta kan vara ett dokument som ständigt uppdateras i takt med att företaget växer. Skriv ned tydliga riktlinjer för hur era namn ska hanteras på bästa sätt. Vem har rätt att registrera en domän inom just ert företag. Hur ska ni ställa er till eventuella intrång? Ska ni ha en huvuddomän som sedan pekar till andra sidor?

Centralisering av portfölj
Ett tips är att samla alla era domäner hos en och samma registrar/leverantör. I takt med att ni växer och företaget samlar på sig fler domäner så behöver ni ha en tydlig överblick av era domäner.

Nya toppdomäner
Varje vecka släpps nya toppdomäner på marknaden. Se till att alltid hålla er uppdaterade så ni kan registrera under nya toppdomäner som är förenliga med er domännamnspolicy.

Följ upp & utvärdera
Utvärdera er domännamnsportfölj och policy minst en gång per år. Finns det namn som ni kan göra er av med som ni betalar årlig licensavgift för? Uppskatta värdet på er portfölj, även domäner är tillgångar i ert företag.

Tycker du att Startitup deltagare bör registrera sitt varumärke redan i det här läget?
En varumärkesregistrering bör vara en naturlig del av skapandet av sitt namn. Den bör göras i samband med er domännamnsregistrering. Att ha ett varumärke registrerat innebär att ert namn åtnjuter högre legitimitet och ett mer omfattande skydd. Det är ett billigt sätt att säkra en överlåtbar tillgång i bolaget.

Antingen så vänder man sig direkt till Patent och Registreringsverket (PRV) och gör sin ansökan via dem eller använder sig av ett ombud som kan hjälpa till med i vilka länder er registrering bör skyddas beroende på hur omfattande verksamheten är. De kan även ge rådgivning om vilka klasser ni bör skydda er under. En kortare förundersökning kan göras för att se om det eventuellt kommer finnas några hinder för registrering. Detta kan vara en god idé innan man skickar in sin ansökan. Ett varumärke får till exempel inte vara förväxlingsbart med ett annat varumärke eller vara av beskrivande karaktär.

Vad är bra att känna till rent juridiskt när man precis är i startgroparna?
Inte så mycket. Det viktigaste är att man kommer ur gropen och faktiskt startar. Mycket kan man lära sig längs vägen och googla sig fram till och de flesta komplexa frågor är inte omedelbara behov när man startar.

Att ha grundläggande koll på bolagsformer kan vara bra, är man flera är det bra att ha koll på att man kan avtala om nästan vadsomhelst sinsemellan för att se till att samarbetet funkar smidigt och att förväntningarna på varandra är tydliga och definierade. Jag är ju biased i frågan men tycker det är viktigt att ha avtal på plats med kunder, partners och anställda samt mellan delägarna. Det gör jobbet enklare, minskar risken för tjafs och gör det enklare att sälja in bolaget till investerare.

Vad önskar du att du hade vetat innan du startade eget?
När jag var 20 så valde jag att inte starta ett bolag som jag borde ha startat. Anledningen till det var att jag var lite för feg och såg för många hinder för just den verksamheten. Hade jag då vetat hur enkelt det är så hade jag bara gjort det. Så jag önskar att jag hade vetat att det inte var så svårt.

Dina tre bästa tips till Startitupdeltagarna?
1) Våga!
Våga köra igång. Bara gör det. Bättre att ångra något du gjort en att du aldrig gjorde något.

Våga utmana dig själv. När något känns jobbigt eller pinsamt så är det ett tecken på att du verkligen ska göra det. Då utvecklas du hela tiden, och det är nödvändigt. Använd den jobbiga känslan som trigger för att agera.

Våga ringa eller maila vemsomhelst. Om du förklarar att du väldigt gärna vill träffa en kund/förebild etc. för att du tycker den gör något riktigt bra och bjuda denne på lunch så är sannolikheten att du får ett JA rätt stor.

2) Se möjligheterna överallt och greppa dom
De största hindren för verksamheten sitter ofta i ens eget huvud. ‘Jag vet inte hur jag ska kunna få några kunder’. ‘Det är en för tuff bransch att slå sig in i’. ‘Jag är för ung’. ‘Jag är för gammal’. ‘Jag har inget kapital’. Fel. Fel. Fel. Du kan få hur många kunder som helst, slå dig in i vilken bransch som helst, det spelar ingen roll hur gammal du är eller hur mycket pengar du har. Brinner du så vinner du. Men glöm inte att jobba smart, hitta t.ex ett nytt sätt att approacha marknaden eller en lucka i branschen. Träffa mycket folk och dela alltid med dig av dig själv, dina kontakter och din kunskap.

3) Skaffa minst en kompanjon eller partner som kompletterar dig
Ska man bygga något bestående och har en idé om att lämna avtryck så är det lättare att göra det tillsammans med någon annan. Välj någon som inte är en spegelbild av dig själv. Det kommer att gå både upp och ned på din resa. Att ha någon att dela framgången med och få stöttning av i motgång är en stor fördel.

×

Kommentering är avstängd.